...
Дата: 18.08.2022, час: 18:00
Програма 1 (вечерна)

Купи билети

...
Дата: 19.08.2022, час: 18:00
Програма 1 (вечерна)

Купи билети

...
Дата: 20.08.2022, час: 18:00
Програма 1 (вечерна)

Купи билети

...
Дата: 21.08.2022, час: 12:00
Програма 2 (детска)

Купи билети

...
Дата: 25.08.2022, час: 18:00
Програма 1 (вечерна)

Купи билети

...
Дата: 26.08.2022, час: 18:00
Програма 1 (вечерна)

Купи билети

...
Дата: 27.08.2022, час: 18:00
Програма 1 (вечерна)

Купи билети

...
Дата: 28.08.2022, час: 13:00
Програма 2 (детска)

Купи билети